Is jouw stad zo verstopt dat je het verkeer niet meer kunt verdragen?

MyMove...

Gemeenten

MyMove helpt gemeenten om het gebruik van hun wagenpark uit te besteden aan burgers, door een ideale mix van groene auto's, fietsen, scooters en trappen. De burgers kunnen dan de vervoerswijze gebruiken die het beste bij hen past wanneer dat nodig is.

What if citizens could make usage of their municipality's vehicles during evenings and weekends?

The MyMove app brings efficiency for public actors to manage their utilitarian fleet during working hours, by making it easy to plan, locate, select and unlock vehicles.

Cities and neighbourhoods will suffer less from private and on-street parking pressure, by enabling households to let go of one or more of their personal cars. This will improve public actors' eco-responsibility image, while improving their finances with a revenue generating fleet.

Let citizens choose between cars, bikes, public transport and other solutions every day, according to their needs – with zero hassle for them or their neighbours.

Wat alsburgers 's avonds en in het weekend gebruik kunnen maken van de voertuigen van hun gemeente?

De MyMove app zorgt voor een efficiënt beheer van het wagenpark tijdens de werkuren door het gemakkelijk te maken om voertuigen te plannen, te lokaliseren, te selecteren en te ontgrendelen.

Steden en wijken zullen minder last hebben van de druk van privé- en straatparkeerdruk, doordat huishoudens een of meer van hun persoonlijke auto's kunnen loslaten. Dit zal het imago van de openbare actoren op het gebied van milieuverantwoordelijkheid verbeteren en tegelijkertijd hun financiën verbeteren met een vloot die inkomsten genereert.

 Laat de burgers elke dag kiezen tussen auto's, fietsen, openbaar vervoer en andere oplossingen, afhankelijk van hun behoeften - zonder gedoe voor hen of hun buren.

Voordelen

  • Optimalisatie van het gebruik van activa en volledige zichtbaarheid
  • Verbeterde klantervaring
  • Groene mobiliteit
  • Duurzame oplossing voor parkeerdruk
  • Extra inkomsten voor publieke actoren

Frequently asked questions:
Hoe krijg ik de sleutels van het voertuig?

MyMove is volledig digitaal: geen fysieke sleutels meer om uit te wisselen of te verliezen. Elke MyMove-gebruiker krijgt een digitale sleutel waarmee hij of zij de voertuigen kan vergrendelen en ontgrendelen.

Wat voor soort voertuigen zijn inbegrepen?

MyMove kan 5 verschillende types voertuigen aanbieden: auto's, e-scooters, e-bikes, vrachtfietsen en e-steps.

Hoe zorg je ervoor dat voertuigen altijd beschikbaar zijn?

MyMove is een gesloten ecosysteem. Alleen de leden van de gesloten gemeenschap kunnen het voertuig boeken en gebruiken. De beheerder van het wagenpark kan altijd familieleden toevoegen of verwijderen en hun gebruik bijhouden.